NLP™ kursseilla opitaan

Licensed Practitioner of NLP™ kursseilla opitaan NLP™ tekniikat, perusolettamukset ja prosessit. Kurssi avaa tien uudenlaisen kommunikoinnin, itsensäjohtamisen ja muutosprosessien maailmaan.

Licensed Master Practitioner of NLP™ kurssilla syvennetään, laajennetaan ja sovelletaan NLP™ peruskurssilla opittuja taitoja.

1. Opit hyödyntämään NLP perusolettamuksia käytännössä

2. Hyvä tunneyhteys

3. Sanallinen ja sanaton peesaaminen

4. Kalibrointi

5. Miellejärjestelmät

6. Milton malli ja Metamalli

7. Tavoitteiden asettaminen

8. Ankkurointi

9. Tietoisuuden tilojen muutokset

10. Aistihavaintojen rakenteet

11. Kommunikoinnin lateraaliset ja horisontaaliset muutokset

12. Tarvittavien voimavarojen hankinta, sisäisten tilojen hallinta

13. Uudelleenmäärittely

14. Metaforien luominen ja hyödyntäminen

15. Ajattelun strategiat

16. Asenteiden ja käyttäytymisen joustavuus

17. Havaintoasemat

18. Tiedostetut ja tiedostamattomat viestit

19. Palauteprosessit

20. Silmämalli

21. Loogiset tasot

22. Kysymystekniikat

23. Kongruenssi ja inkongruenssi

24. Lajittelujärjestelmä

25. Ristiriidan ratkaiseminen

26. Disneyn luovuusstrategia

27. Ketjutetut tarinat

28. Tutustuminen hypnoosiin

29. Systeemien dynamiikan ohjelmointi

30. Mielen ja kehon rentouttaminen

 

Vuorovaikutus

Mm. hyvä tunneyhteys, peesaaminen, kalibrointi, kysymystekniikat, palauteprosessit, silmämalli, joustavuus, ankkurointi, ajattelun strategiat

Muutosprosessit

Mm. Aikajana, Uskomukset, Ydinmuutos, V/K dissosiaatio, Tyhjän tuolin prosessi, Surutyöprosessi, SWISH

Itsensäjohtaminen

Mm. rentoutuminen, systeemien dynamiikan ohjelmointi, Disneyn luovuusstrategia, ajattelun strategiat, ristiriidan ratkaiseminen, loogiset tasot, havaintoasemat, mentorit, voimavarat, ankkurointi

Tartu tilaisuuteen - ota yhteyttä