NLP™

NLP™ Neuro-Linguistic Programming™

NLP™ on:
– parempia vuorovaikutustaitoja
– tehokasta vaikuttamista
– voimavarojen jatkuvaa hyödyntämistä
– huikeaa itsenä johtamista
– tärkeiden ihmissuhteiden parantamista
– luonnollista oppimista ja kehittymistä
– vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien lisäämistä

NLP™ syntyi 1970-luvulla USA:ssa Californian yliopistossa, Santa Cruzissa, kun matematiikan opiskelija Richard Bandler ja kielitieteen professori John Grinder tutkivat mm. huippumenestymisen taustalla olevia tekijöitä. He mallinsivat mm. liike-elämän, psykoterapian, hypnoosin, lain ja koulutuksen ammattilaisia.

NLP™ perustuu siihen, että ennen toimintaa on sitä ohjaava ajatus. Jokaisella ajatuksella on rakenne, joka voidaan selvittää. Ajatuksen rakennetta muuttamalla haluttuun suuntaan, käyttäytyminen muuttuu automaattisesti. Se helpottaa jatkuvasti ilmeneviä, väistämättömiä muutosvaatimuksia ja on loistava työkalu kokonaisvaltaisesti parempaan elämään. Se perustuu mm. systeemiajatteluun, siihen, että ympäristö vaikuttaa yksilöön ja päinvastoin, joka tapauksessa.

Kysymys ei ole valmiista vastauksista ja ohjeista tai tahdonvoimasta, itsekurista, pakottamisesta ja päättämisestä, vaan ohjattujen sisäisten ajatus prosessien aikaansaamasta oppimisesta ja oivaltamisesta. Kysymys on paremmista tuloksista – paremmasta elämästä.

Mitä on NLP™

NLP™-prosessien avulla voidaan kartoittaa minkälaisia ovat toistuvat käyttäytymismallimme, ja mikä on niiden tarkoitus? NLP™:stä on apua mm. mallien havaitsemisessa ja tarvittaessa niiden muuttamisessa.

NLP™:n avulla voimme kartoittaa subjektiivisen kokemumustemme rakenteita. Kuinka teemme sen mitä teemme? Kuinka ajattelemme? Kuinka opimme? Kuinka tulemme hyvälle tuulelle tai vihaisiksi? Kuinka onnistumme tai emme onnistu? kuinka se oikein tapahtuu? Prosesseissa ja harjoituksissa opetellaan havaitsemaan ja tarvittaessa muuttamaan kokemusten rakenteita, käyttäytymismalleja sekä vuorovaikutus- ja käyttäytymisprosesseja.

NLP™:n ansiosta on mahdollista oppia menetelmiä, joiden avulla voi muuttaa tai järjestää uudestaan omia ajatusmallejaan, omien kokemusten rakenteita, totuttuja tapoja, uskomuksia ja asenteita. Näin voidaan ratkaisevasti vaikuttaa omaan käyttäytymiseen sekä saada eri tilanteisiin useampia vaihtoehtoja toimia aikaisemman, ehkä vain yhden toimintamallin lisäksi.

NLP™:n avulla on mahdollista lyhyessä ajassa ratkaista ongelmia ja saavuttaa pysyviä tuloksia. Monet ongelmat, jotka eivät ratkea perinteisillä psykoterapiamenetelmillä tai joiden hoito perinteisillä menetelmillä on pitkäaikaista ja tuskallista, ovat usein nopeastikin ratkaistavissa NLP™:n prosesseilla. Mainittakoon tässä fobiat, ahdistukset, masennus, jännittäminen, traumaattisten tapahtumien aiheuttamat ongelmat, heikko itsetunto, syyllisyyden tunteet, surutyö, riippuvuudet (alkoholi, tupakka, uhkapeli), paniikkihäiriö, bulimia, anorexia, hyväksikäytön jättämien jälkien korjaaminen, pimeän pelko, lentopelko, jne. Meidän ei enää tarvitse tyytyä siihen, että terapia on olotila, jossa ollaan vuodesta toiseen, vaan prosessi, joka voi korjata esimerkiksi vakavan trauman vajaassa puolessa tunnissa.

Lähde: Mitä on NLP, Facile Publishing, Grönfors, Roos.

Tartu tilaisuuteen - ota yhteyttä